ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
FฺฺBวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สถานศึกษา อศจ.ลพบุรี
เว็ปไซต์ อยากมีงานทำ
ติดต่อเรา

ที่อยู่: 343 ม.1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร: 036 708 093
Email: saraban@ksrtech.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 8

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

1 2 8

กิจกรรม

1 2 7

FB แผนกวิชา ที่เปิดจัดการเรียนการสอน

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

E-Office
ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา
ID-Plan
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง
ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง