นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงปฎิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลบุตรหลานของท่าน เพื่อจบการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

ประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

กิจกรรม

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

E-Office

ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา

เว็บไซต์ที่หน้าสนใจ

เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง

ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง