ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
FฺฺBวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สถานศึกษา อศจ.ลพบุรี
เว็ปไซต์ อยากมีงานทำ
ติดต่อเรา

ที่อยู่: 343 ม.1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร: 036 708 093
Email: saraban@ksrtech.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

กิจกรรม

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

FB แผนกวิชา ที่เปิดจัดการเรียนการสอน

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

E-Office
ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา
ID-Plan
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง
ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง