นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงปฎิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลบุตรหลานของท่าน เพื่อจบการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

ประชาสัมพันธ์

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

กิจกรรม

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

Sorry, no posts were found.

E-Office

ระบบบริหารข้อมูลสถานศึกษา

เว็บไซต์ที่หน้าสนใจ

เรียนฟรีเรียนด้วยตนเอง

ถ่ายทอดสด
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง