แสดงไอเท็มเฉพาะจากวันที่ วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 - วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้รับการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน

เผยแพร่ใน ข่าว วิทยาลัย
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 19:26

ต้อนรับ ครูมงคล สืบศรี

เผยแพร่ใน ข่าว วิทยาลัย

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com