เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การบริการสังคมและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่ โดยการบูรณาการเรียนการสอนเชื่อมโยง กับประสบการณ์จริงสู่ระบบการเรียนการสอนภายใต้กลยุทธ์ในการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาและปรับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงได้จัดทำโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนข้อความของคุณ

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com