การบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ชื่อ นายเริงศักดิ์   เข็มทอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์

e-mail

วันที่รับตำแหน่ง   17 มกราคม 2563

วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์

ชื่อ นายทวีวัฒน์   หงษ์คำดี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์  089-113-5575   e-mail 

วันที่รับตำแหน่ง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม

ชื่อ นายณัฐพล  ชัยน้อย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์ 086-2325089 e-mail 

วันที่รับตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2563

วิทยฐานะ

นายทวีวัฒน์  หงษ์คำดี

ชื่อ นางสุจิตรา  รัตนโน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์  089-113-5575   e-mail 

วันที่รับตำแหน่ง  16  กรกฎาคม  2563

วิทยฐานะ 

นายทวีวัฒน์  หงษ์คำดี

ชื่อ นายเฉลิมวุฒิ  โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง ทำหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์  089-113-5575   e-mail 

วันที่รับตำแหน่ง  16  กรกฎาคม  2563

วิทยฐานะ 

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com