การบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ชื่อ นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์

e-mail

วันที่รับตำแหน่ง

วิทยฐานะ

นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์

ชื่อ นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์ 0819482508

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่รับตำแหน่ง 18/03/2556

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม

ชื่อ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์ 0813793626 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่รับตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2530

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายทวีวัฒน์  หงษ์คำดี

ชื่อ นายทวีวัฒน์   หงษ์คำดี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์  089-113-5575   e-mail 

วันที่รับตำแหน่ง  9  มกราคม  2551

วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com