กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เข็มทอ …

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เ …

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี …

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ …

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 25 …

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2562 Read More »

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 วิทย …

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 Read More »