กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์

นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำทีมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ อุบลวัตร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพลบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อัลบัมรูป คลิกที่นี่

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เข็มทอ …

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เ …

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี …

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »