กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี …

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ …

ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 25 …

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2562 Read More »

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 วิทย …

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 Read More »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ ประจำปี 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ อศจ ประจำปี 2 …

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ ประจำปี 2561 Read More »

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา  ปี 2 …

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2561 Read More »