adminksr

การประชุมร้านค้าภายในโรงอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2565

12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 9.30 น. การประชุมร้า …

การประชุมร้านค้าภายในโรงอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2565 Read More »

รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายเริงศักดิ์ เข็มท …

รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Read More »