กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพวงชมพู วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

 เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้ …

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด Read More »

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอ …

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »