กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

 เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้ …

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด Read More »

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอ …

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข …

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »