การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๗ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และวัตกรรม ในโครงการชีววิถีเด่นๆ ชื่อผลงาน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สวนชีววิถี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง