ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเ …

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติ …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร21264 เอกสาร21264_ ขอบเขตของงาน_001 บก.06_001 คุณ …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »