ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติ …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร21264 เอกสาร21264_ ขอบเขตของงาน_001 บก.06_001 คุณ …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก 17 Module

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิ …

ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก 17 Module Read More »