ข่าววิทยาลัยฯ

นายณัติพงษ์ แสนบุดดา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

นายณัติพงษ์ แสนบุดดา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

นายสัญญา แก้วใส ตัวแทนคณะผู้บริหาร เเละคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้(ต้นทองอุไร) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจัดขึ้น

นายณัติพงษ์ แสนบุดดา ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เเละนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลพบุรี” และเข้ารับโล่เกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเงิน ที่จัดขึ้นโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการประหยัด มีวินัยในการใช้จ่าย และเห็นคุณค่าของการออมเงิน ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้รับมอบสินไหมทดแทนจากตัวแทนบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองของนายบุญญฤทธิ์ สุดทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในกรณีที่นักเรียนประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้าน