ข่าววิทยาลัยฯ

ศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเรียนรู้และศึกษาแนวทางการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนว …

ศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเรียนรู้และศึกษาแนวทางการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี Read More »

ศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเรียนรู้และศึกษาแนวทางการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนว …

ศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเรียนรู้และศึกษาแนวทางการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง Read More »

ต้อนรับ นายชาญเวช บุญประเดิม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มาตรวจเยี่ยม และให้คำชี้แนะ สร้างความเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนว …

ต้อนรับ นายชาญเวช บุญประเดิม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มาตรวจเยี่ยม และให้คำชี้แนะ สร้างความเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง Read More »

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเครือข่ายกองทุนการศึกษา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สวนเกษตรโรงเรียนโคกสำโรง

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนว …

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเครือข่ายกองทุนการศึกษา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สวนเกษตรโรงเรียนโคกสำโรง Read More »

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเครือข่ายกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนว …

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเครือข่ายกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี Read More »