วัดสดุครุภัณฑ์    วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง


 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165มม.        28/3/2562 [02:03:25 PM]
 • เรื่อง :: ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์        18/3/2562 [04:02:20 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        6/3/2562 [02:21:28 PM]
 • เรื่อง :: ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์        6/3/2562 [02:20:43 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์        28/2/2562 [03:30:07 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        21/2/2562 [05:15:23 PM]
 • เรื่อง :: เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.        14/2/2562 [04:45:04 PM]
 • เรื่อง :: ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        14/2/2562 [04:17:06 PM]
 • เรื่อง :: ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        7/2/2562 [05:38:28 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ ครั้งที่ 3        24/12/2561 [04:06:55 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ ครั้งที่ 2        20/12/2561 [03:23:06 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        6/12/2561 [04:24:28 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        6/12/2561 [02:52:19 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        4/12/2561 [01:13:38 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท        28/11/2561 [01:20:30 PM]
 • เรื่อง :: ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        21/11/2561 [03:29:53 PM]
 • เรื่อง :: ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ จำนวน 1 ชุด        16/11/2561 [04:00:37 PM]
 • เรื่อง :: ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์        15/11/2561 [02:39:01 PM]
 • เรื่อง :: ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์        14/11/2561 [04:55:01 PM]
 • เรื่อง :: ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        6/11/2561 [04:46:52 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)ครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์        5/11/2561 [02:54:38 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศเชิญชวนร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท พร้อมอุปกรณ์        24/10/2561 [04:46:12 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศเชิญชวนร่วมยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์        16/10/2561 [05:00:02 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศเชิญชวนร่วมยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท        16/10/2561 [04:58:50 PM]
 • เรื่อง :: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        5/10/2561 [03:05:32 PM]
 • เรื่อง :: ทดสอบระบบ2561        5/10/2561 [02:07:05 PM]
 • เรื่อง :: ทดสอบระบบ        17/1/2561 [02:40:58 PM]
 • เรื่อง :: ทดสอบครั้งที่ 2        17/1/2561 [02:10:33 PM]
 • เรื่อง :: ทดสอบ        17/1/2561 [02:04:37 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์ 2561        12/1/2561 [02:03:58 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศโครงการซื้อครุภัณฑ์ E-bidding        29/12/2560 [03:45:08 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์ปรับปรุงรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561        21/12/2560 [05:10:39 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        13/12/2559 [05:11:32 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา        17/11/2559 [03:57:27 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี        9/11/2559 [04:24:43 PM]
 • เรื่อง :: ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560        1/11/2559 [12:54:19 PM]
 • เรื่อง :: ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560        20/10/2559 [12:45:20 AM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการงานบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์        20/11/2558 [02:17:59 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า        20/11/2558 [02:16:35 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงโรงอาหาร        18/11/2558 [11:43:11 AM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงโรงอาหาร        16/11/2558 [12:23:17 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า        2/11/2558 [02:07:07 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการงานบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์        30/10/2558 [01:59:40 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร        30/10/2558 [09:44:12 AM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า        28/10/2558 [01:22:07 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ก่อสร้างอาคารบริการงานบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์        22/10/2558 [04:44:10 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ปรับปรุงโรงอาหาร        22/10/2558 [04:43:16 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        20/10/2558 [03:14:15 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559        2/10/2558 [03:09:26 PM]
 • เรื่อง :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง        2/10/2558 [03:08:07 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพฯ        18/8/2558 [04:06:13 PM]
 • เรื่อง :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง        18/8/2558 [03:33:56 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปา        9/3/2558 [06:32:58 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        20/2/2558 [11:13:48 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา        17/2/2558 [11:15:47 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ        2/2/2558 [09:27:45 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระะบบไฟฟ้า        2/2/2558 [09:25:02 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร        26/1/2558 [10:39:26 PM]
 • เรื่อง :: การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า        13/1/2558 [12:48:26 AM]
 • เรื่อง :: การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร        7/1/2558 [11:03:59 PM]
 • เรื่อง :: ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร        17/12/2557 [12:26:14 AM]
 • เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        10/12/2557 [12:23:26 AM]
 • เรื่อง :: การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา        17/11/2557 [10:21:46 PM]
 • เรื่อง :: การประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์        6/11/2557 [07:14:08 PM]