กิจกรรมชีววิถี

การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้ …

การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๑ Read More »

การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้ …

การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๗ Read More »