ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง