นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำทีมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ อุบลวัตร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพลบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อัลบัมรูป คลิกที่นี่

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง