ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และเจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง