ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง