วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง