นายเริงศักดิ์ เข็มทองพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง