วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้จัดกิจกรรม Fix it จิตอาสา ณ อบต.เพนียด วัดนกเขาเปล้า เทศบาลตำบลโคกสำโรง และศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลโคกสำโรง

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง