วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง