วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพวงชมพู วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง