การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานการจัดงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกตัวแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาระดับภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมในระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรณบุรี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง