การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค โดยมี นายสมนึก พุ่มขุน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง