การประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการประเมินโครงการชีววิถีฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โดยรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ On-line ผ่าน Google Meet ในหัวข้อประเภทที่ ๑ การดำเนินงานภายใน วิทยาลัยดีเด่นฯ รูปแบบแปลงสาธิต ณ สวนชีววิถี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง