สอน 108 อาชีพ อำเภอหนองม่วงและอำเภอสระโบสถ์

สอน 108 อาชีพ อำเภอหนองม่วงและอำเภอสระโบสถ์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และสอน 108 อาชีพ วิชาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รหัสวิชา 1404-1103 (น้ำยาล้างจาน) ให้กับประชาชนที่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ในระหว่างวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอหนองม่วง และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง