อาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวโรงเรียนพระดาบส
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

มารู้จักอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวโรงเรียนพระดาบส

"เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี มีอาชีพ"

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี

อาชีพช่างฝีมือตามแนวโรงเรียนพระดาบส

งานเขียนแบบ
งานไม้
งานไฟฟ้า
งานบัดกรี
งานเชื่อมโลหะ
งานช่างยนต์
งานก่อสร้าง
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
งานตีเหล็ก

บ้านสร้างอาชีพ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง