สถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรงเลขที่ 1/1 ม.9 ถนนบ้านหมี่-โคกสำโรงโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
ควิกก็อปปี้เลขที่ 1/7 – 8 ม.5โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
ช.เจริญยนต์เลขที่ 105 ม.1โพธิ์ทองบ้านหมี่ลพบุรี 15110
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงถนน ศรีสำโรงโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกสำโรงเลขที่ 17 ถนนสุรนารายณ์โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงหมู่ที่ 3ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี 15230
บริษัท เกิร์ด แดรี่โซลูชั่น จำกัดเลขที่ 32/44 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร 10220
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัดเลขที่ 89 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา 13160
บริษัท โคโตบุคิยะ เฟลตัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 227/1 หมู่ 1หนองอิรุณบ้านบึงชลบุรี 20220
บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 15/36 ม.3 ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อยพิมลราชบางบัวทองนนทบุรี 11110
บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัดเลขที่ 316 ม.1 ถ.สระบุรีชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี 15130
บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย สำนักงานใหญ่เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนพหลโยธินกกโกเมืองลพบุรีลพบุรี 15000
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 332-333 ม.5 ถ.พหลโยธินลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา 13170
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขที่ 161 ถ.ราชดำเนินลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัดเลขที่ 30 ม.14 ถนนพหลโยธิน ก.ม.47คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี 13180
บริษัท นิปปอนด์เพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 101 ม.3 ซอยสุขสวัสดิ์บางจากพระประแดงสมุทรปรการ 10130
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 4/1 ม.1, ถ.โยธา 2พุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี 18120
บริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัดเลขที่ 188 หมู่ 2ห้วยไผ่เมืองราชบุรี 70000
บริษัท โปลิโฟมไฮเทค จำกัดเลขที่ 60/94 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธินคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี 12120
บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที่ 138 ชอยบางอ้าย-โคกตาเขียว หมู่ที่ 5เชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานี 12160
บริษัท พีพีอินโนเวท จำกัดเลขที่ 2/383 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ม. 2คลองสี่คลองหลวงปทุมธานี 12120
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด สาขาบางปะกงเลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.38บางสมัครบางปะกงฉะเชิงเทรา 24180
บริษัท วิชั่น พาร์ท เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 8ห้วยขมิ้นหนองแคสระบุรี 18140
บริษัท สหฟาร์ม จำกัดเลขที่ 99 ม.8 ถ.สระบุรี-หล่มสักห้วยหินชัยบาดาลลพบุรี 15130
บริษัท สี่พระยา ก่อสร้าง จำกัดเลขที่ 555/9 หมู่10 ถ. ปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงใต้พระประแดงสมุทรปราการ 10130
บริษัท สี่พระยา ก่อสร้าง จำกัด (สาขาสระบุรี)111 หมู่ 2 ถนนบ้านนา-แก่งคอยห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรี 18110
บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชนเลขที่ 5 หมู่ 1 ถ. พระราม 2คอกกระบือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 74000
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ลพบุรีเลขที่ 400/18นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรี 15000
บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัดเลขที่ 53/90 ม.3 ถ.บางนา-ตราด(กม.1)บางนาบางนากรุงเทพมหานคร 10260
บริษัทวิทย์มงคล จำกัด (สำนักงานใหญ่)เลขที่ 19/14 ม.5 ซ.วัดพรพระร่วง ถ.สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหมกรุงเทพมหานคร 10220
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด ลพบุรีเลขที่ 45/3 ถ. พหลโยธินนิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรี 15000
โปรซีเคียวเซ็นเตอร์ลพบุรีเลขที่ 94 หมู่ 4ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี 15230
มานพแอร์เลขที่ 120/21 ม.4โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
โรงพยาบาลสระโบสถ์เลขที่ 24 ม.10นิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี 15240
สถานตรวจสภาพรถทรัพย์ทวีคูณ ออโต้เซอร์วิส (สาขาเพนียด)เลขที่ 91/1 ม.1เพนียดโคกสำโรงลพบุรี 15120
สถานตรวจสภาพรถทรัพย์ทวีคูณ ออโต้เซอร์วิส (สาขาสระโบสถ์)เลขที่ 18 ม.2สระโบสถ์สระโบสถ์ลพบุรี 15240
สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อมเลขที่ 241 หมู่ 6เขาแหลมชัยบาดาลลพบุรี 15130
สหยนต์ อะไหล่เลขที่ 120/17 ม.4โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์เลขที่ 99 หมู่ 10สระโบสถ์สระโบสถ์ลพบุรี 15240
หจก.กิจนิยม (สมัยใหม่)เลขที่ 85-87 ถ.ศรีสำโรงโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมเลขที่ 76เขาแหลมชัยบาดาลลพบุรี 15130
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมเลขที่ 777 ม.7ดงมะรุมโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดเลขที่ 111 ม.7เพนียดโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมม.6 ถ.สุระนารายณ์ม่วงค่อมชัยบาดาลลพบุรี 15130
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิเลขที่ 10/1 ม.4มหาโพธิสระโบสถ์ลพบุรี 15240
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบม.9สะแกราบโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเลขที่ 36 หมู่ 3หนองแขมโคกสำโรงลพบุรี 15120
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินเลขที่ 9 หมู่ 6 ถนน สระบุรี-หล่มสักห้วยหินชัยบาดาลลพบุรี 15130
องค์การส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์หมู่ที่ 3 นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี 15130
อู่ช่างจ๊อดเลขที่ 62-3 ม.10นิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี 15240
อู่ช่างเจ เจริญยนต์ โคกสำโรงเลขที่ 50 ม.3ห้วยโป่งโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่ช่างนะเลขที่ 405 ม.4ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี 15230
อู่ช่างแมนเลขที่ 95/1 ม.4โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่ช่างรันเลขที่ 114 ม.1เพนียดโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่ช่างเลย์เลขที่ 157 ม.2บ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี 15110
อู่ปรีชาช่างยนต์เลขที่ 376/2 ม.3เพนียดโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่ผู้ใหญ่พิทักษ์ หอทองเลขที่ 334 ม.2 ถ.สุรนารายณ์เพนียดโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่โฟล์ค กรุงเทพกรีฑาเลขที่ 281 ถ.กรุงเทพกรีฑาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240
อู่เลี่ยมศิษย์สุนทรยนต์เลขที่ 48 ม.4 ถ.พหลโยธินโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่ศรีสมรการช่างเลขที่ 59/35 ม.10นิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี 15240
อู่แสงมงคลเลขที่ 15/8 หมู่ 4 ซอยสมสุขโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี 15120
อู่โอ๊ค จักรยานยนต์เลขที่ 20/1 ม.1สะแกราบโคกสำโรงลพบุรี 15120

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง