คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธัญญารัตน์ อำลา
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(ครูภาษาอังกฤษ)

นายมงคล สืบศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
ตำแหน่ง ครู คศ.1
(ครูวิทยาศาสตร์)

นางสาวธัญวรัตน์ ศรีแสงอ่อน
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
(ครูคณิตศาสตร์)

นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวไพรินทร์ พหูพจน์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
(ครูภาษาไทย)

นางชนกานต์ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
(ครูสังคมศึกษา)

นางสาวอมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวกาญจนา ดวงสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
(ครูพละศึกษา)

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง