คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางพมลณัฏฐ์ ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฏฐชัย คุณุกุลเดช
ตำแหน่ง ครู คศ. 2

นายกฤษฎา ฉัตรเท
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์ เปรมสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง