คณะครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสมปอง ยอดเงิน
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวปัญจรัศม์ ไตรภูริวัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสุภาพร คุณุกุลเดช
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาววิมล จอกทิพย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง