คณะผู้บริหารงานวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ชื่อ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศศม. การบริหารการศึกษา / ปริญญาโท คอม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษา / รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์ 099-1955955  e-mail rerngsak.k@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 2 ธันวาคม 2562

วิทยฐานะชำนาญการ

ชื่อ นายณัฐพล ชัยน้อย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร / ฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์ 086-2325089  e-mail nattapol.c@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2563

ครู คศ.1

ชื่อ นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่อยู่ 343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เบอร์โทรศัพท์  063-5966529   e-mail chaloemwut.p@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง  16  กรกฎาคม  2563

ครู คศ.1

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง