คณะผู้บริหารงานวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

วุฒิการศึกษา
   – ปริญญาโท ศศ.ม.การบริหารการศึกษา
   – ปริญญาโท คอ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่
   343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์
   099-1955955
e-mail
   rerngsak.k@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 2 ธันวาคม 2562
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

นายณัฐพล ชัยน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชื่อ นายณัฐพล ชัยน้อย

วุฒิการศึกษา
   – ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ที่อยู่
   343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์
   086-2325089
e-mail
   nattapol.c@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2563
วิทยฐานะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ นายณัติพงษ์ แสนบุดดา

วุฒิการศึกษา
   – ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ที่อยู่
   343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์
   082-6156429
e-mail
   nattipong.s@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2565
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ นายสัญญา แก้วใส

วุฒิการศึกษา
   – ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ที่อยู่
   343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์
   099-1928419
e-mail
   sanya.k@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2565
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

รักษาราชการ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ชื่อ นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน

วุฒิการศึกษา
   – ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ที่อยู่
   343 หมู่ 1 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์
   063-5966529
e-mail
   chaloemwut.p@ksrtech.ac.th

วันที่รับตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2563
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง