ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ภาพมุมสูงวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

343 หมู่ 1 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail :

Webmaster :

Webmaster 

วิทยาลัย ฯ ได้กำหนดเวลาปฎิบัติราชการไว้ดังนี้

  1. เวลาปฎิบัตินอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 น.
  2. เวลาทำการสอน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  3. วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com