การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ (9)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ประกันคุณภาพภายใน ปี 2562 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2562     ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2559 รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2559   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2558 {tab รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2558} รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2558…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2557 {tab รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2557} รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2557…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2556 {tab รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2556} รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2556…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2555 {tab รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2555} รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2555…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2554 {tab รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2554} รายงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2554…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2553 {tab คำนำ บทสรุป สารบัญ ปก} คำนำ บทสรุป…
ประกันคุณภาพภายใน ปี 2552 {tab คำนำ บทสรุป สารบัญ ปก} คำนำ บทสรุป…

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com