ประกาศวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. สาขาวิชาชีววิทยา         รหัสวิชา 108     จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. สาขาตัวถังและสีรถยนต์     รหัสวิชา 222    จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

 

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

งบทดลองเดือน เมษายน 2564

 

งบทดลองรายเดือน

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

งบทดลองเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองเดือน มีนาคม 2564

 

งบทดลองรายเดือน

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายณัฐพล ชัยน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เปิดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักเเรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ และทักษะในการดำรงชีวิต ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เเสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวจิดาภา สนธิ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.2 ที่ได้เป็นตัวแทน ของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ที่ จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เเสดงความยินดีกับนักศึกษา นายวรรณชัย เลิศสีมา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวส.2 ที่ได้เป็นตัวแทน ของภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย(ซอด้วง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และได้เป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ที่ จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบตัวและลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยอดที่ได้รับมอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 41 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 36 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

หน้าที่ 1 จาก 44

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com