วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมพพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดย พร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมเทศบาลโคกสำโรง

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเทศบาลโคกสำโรง

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำโดยนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผูบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายณัฐพล ชัยน้อย และ นางสุจิตรา รัตนโน รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ และวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้รับการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน

ต้อนรับ ครูมงคล สืบศรี

หน้าที่ 1 จาก 34

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com