ข่าว วิทยาลัย

ข่าว วิทยาลัย (254)

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2562   งบทดลอง   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์ แชร์ไฟล์…
ปิดงวดบัญชี 1-16 ปีงปม.2562 ppp   งบทดลอง   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์…
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562 ppp   งบทดลอง   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562 pppp   งบทดลอง   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์…
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562 pppp   งบทดลอง   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์…
อบรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
โครงการขยายผลและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา 2562
โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมะ
พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562
หน้าที่ 1 จาก 19

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com