ข่าว วิทยาลัย

ข่าว วิทยาลัย (342)

วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมพพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม…
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำโดยนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผูบริหาร…
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้รับการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)…
หน้าที่ 1 จาก 25

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com