กิจกรรม fix it

กิจกรรม fix it (25)

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 เปิดบริการให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2562
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2562    วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ…
อาชีวอาสาเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2562 เปิดบริการให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561…
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาสปีใหม่ 2562
ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ประจำปี 2561 รวจรถ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเทศกาลปีใหม่…
โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ICT วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ICT ณ บริเวณโรงเรียนบ้านอนุบาลวัดหนองม่วง ศูนย์องการบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช…

ตรวจรถ

ตรวจรถ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเทศกรานต์สงกรานต์ 2561 ภาะประกอบกิจกรรม  …
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกานต์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกานต์ 2561 เปิดบริการให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ระหว่างวันที่ 11 -…
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it…
หน้าที่ 1 จาก 2

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com