กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ (14)

โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   โปรแกรมประมวลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง  ณ…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่…
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง  ณ…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ อศจ ประจำปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา  ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคกลาง ปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2560 ระดับจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2560 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่…

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com