กิจกรรม 108 อาชีพ

กิจกรรม 108 อาชีพ (4)

สอน 108 อาชีพ อำเภอหนองม่วงและอำเภอสระโบสถ์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และสอน…
สอน 108 อาชีพ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ วัดชอนอุดม วันที่ 26 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ออกสอน…
สอน 108 อาชีพ ผู้ว่าพบประชาชน รร.บ้านม่วงค่อม วันที่ 11 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง…
โครงการหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมอบเบื้องต้น แผนกวิชาการตลาด โครงการหลักสูตรระยะสั้น วิชาขนมอบเบื้องต้น ดำเนินการโดย แผนกวิชาการตลาด สนับสนุนโครงการโดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง…

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com