รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับ ครูอารียา ก่อกุศล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการดำเนินส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปวช. สถานศึกษาสังกัด สอศ. ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการปรับบทบาทสถานศึกษา ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ในระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ในสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นางสาวดวงกมล มาคิน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นายธนภูมิ หาภักดี ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพใน โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กิจกรรม “ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม” ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ ในการแจ้งความประสงค์สมัครใจ ในการสอบ V-net ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ และถ่ายทำวิดีโอโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อเตรียมการจัดทำ วิดีโอเสนอ และแนะนำวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงต่อไป

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา กลับมาทำการเรียนการสอนปกติ จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง การ์ดไม่ตก ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน นักศึกษา ก่อน เข้าสถานศึกษา และการกำกับในเรื่องของหน้ากากอนามัยใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในชั้นเรียน

งบทดลองเดือน มกราคม 2564

 

งบทดลองรายเดือน

 

ระบบจัดการเอกสาร

คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์
แชร์ไฟล์ ส่งความคิดเห็น ตลอดจนบันทึกไฟล์ลงไดรฟ์ของคุณได้ในส่วนนี้

ดาวโหลดเอกสาร

หน้าที่ 1 จาก 37

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com