กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท  นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง บริษัทไทยธาดามอเตอร์ จำกัด สาขาพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทคัสตอมที บอดี้ชอป จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1028/2557 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชแทนเลขาธิการการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

เขียนข้อความของคุณ

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com