ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา (5)

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา {tab ปีการศึกษา 2563} ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   ระบบจัดการเอกสาร…
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา {tab ปีการศึกษา 2559} ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   ระบบจัดการเอกสาร…
ตารางการออกนิเทศ ประจำภาคเรียน {tab ตารางการออกนิเทศ 2560} ตารางนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2560   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
ติดตามผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 {tab ติดตามผู้จบการศึกษา} ติดตามผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 {tab ดาวโหลดเอกสาร}…
จำนวนนักเรียนจากสถานศึกษาเครื่อข่าย {tab ปีการศึกษา 2560} จำนวนนักเรียนจากสถานศึกษาเครื่อข่ายที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2560   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์…

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com