ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร (2)

ข้อมูลบุคลากร ในปีการศึกษา {tab ปี 2563} ข้อมูลบุคลากร ในปีการศึกษา 2563   ระบบจัดการเอกสาร…
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ละความรับผิดชอบ {tab ปี 2553} คำสั่งมอบหมายหน้าที่ละความรับผิดชอบ ปี 2553   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com